Omite link-uri

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a magazinului online www.itei.md sunt aplicabile comenzilor pentru achiziționarea biletelor oferite de IP Teatrul Național Eugene Ionesco prin intermediul site-ului.

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu atenție a Termenilor și Condiții-lor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. DISPOZIȚII GENERALE

Acest site este deținut de IP Teatrul Național Eugene Ionesco. La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul accepta Termeni si Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.

Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de către IP Teatrul Național Eugene Ionesco, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Cumpărătorul este obligat sa monitorizeze modificările.

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului www.itei.md , sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și notificări\newsletter.

Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI ACHITAREA COMENZII

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul de plată – la primirea comenzii veți primi bonul fiscal ce va confirma plata.
Plata online se face în condiții de siguranța maxima folosind ca instrument de plată cardul de plată, care permite efectuarea de tranzacții online. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plata pe adresa dvs. de email.
Procesatorul de plata folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiunea a standardului de securitate 3D-Secure ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Aceasta măsura de siguranța presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plații pe o pagina securizata maib unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosințe pentru fiecare tranzacție online. Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.
Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:
- Numărul cardului (16 cifre)
- Data expirării (luna și anul)
- Codul CVC sau CVV (3 cifre)
- Numele și prenumele de pe cardul de plată

În cazul în care valuta cardului diferă de valuta tranzacției (MDL), atunci la convertirea sumei reținute din contul de card se vor aplica condițiile băncii emitente.

4. OBȚINEREA BILETELOR

Biletul/biletele electronice se prezintă la eveniment.
Fiecare bilet electronic oferă o intrare per/persoană.
La trecerea la spectacol, spectatorul este obligat să prezinte documentul care îi atestă identitatea și-i confirmă dreptul asupra bilet.
Biletul își pierde valabilitatea, dacă biletul electronic este deteriorat sau nu poate fi citit.
Biletul își pierde valabilitatea după ce spectatorul părăsește locația evenimentului.
Biletul își pierde valabilitatea după începerea spectacolului.
Nerespectarea condițiilor și termenilor comerciali sau folosirea biletului în alte scopuri decât cele prevăzute, poate aduce cu sine anularea biletului și poate interzice accesul deținătorului biletului la eveniment.

5. DREPTUL LA RETUR

Biletul/biletele achiziţionate pentru un anumit eveniment pot fi returnate doar în cazul anulării sau amânării evenimentului, şi doar până la ora începutului spectacolului specificată în bilet.
Contravaloarea biletelor de spectacol se restituie doar în condițiile stipulate în primul punct
Biletul/biletele achiziționate pentru un anumit eveniment anulat sau amânat pot fi schimbate cu bilete valabile pentru alte evenimente.
În cazul unei anulări, amânări, sau schimbarea programului unui eveniment, sumele rezultate din costurile suplimentare ( transport, taxe bancare, etc.) nu vor fi acoperite.
Nu poate fi returnată contravaloarea biletelor care au fost procurate prin intermediul datelor de card furate.

Contactele companiei in caz de retur: +37369405990
Termenul de procesare a cererii de retur: 24 ore

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii Nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (automate și manuale), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Furnizorul colectează și prelucrează doar datele personale furnizate de consumatori la efectuarea comenzii: nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală.
Datele personale sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului, pentru a permite accesul la informații special, pentru livrarea comenzilor sau pentru a contacta consumatorul în vederea executării livrării. Prin prezenta informare, utilizatorii și consumatorii iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra și utiliza datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresa, adresa poștală). Furnizorul de servicii prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și consumatorilor care sunt furnizate prin navigarea, folosirea și înregistrarea pe site-ul www.itei.md
Orice informație furnizată de către utilizatorii și consumatorii site-ului www.itei.md, va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Furnizor.
Furnizorul nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele deținute, fără acordul persoanelor vizate și nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare (la solicitarea instituțiilor publice ale statului, organele de drept, instanțelor de judecată, de asemenea autorizate să prelucreze date cu caracter personal).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către Furnizor și în scopuri statistice și de promovare ulterioară.

Furnizorul de servicii îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și asigură protecția datelor consumatorilor și le protejează pentru a nu fi pierdute, distruse, distorsionate/falsificate sau divulgate terțelor persoane.

Angajații furnizorului de servicii sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale consumatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoana împuternicită a Furnizorului.

Furnizorul utilizează metode și tehnologii de securitate conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul nu colectează informații referitoare la tranzacții, cum ar fi nr. la card, data expirării, țara de origine.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa printr-un email la contabilitatetnei@gmail.com sau prin telefon la numărul +37369405990

7. DATELE DE CONTACT

Denumirea juridica a companiei: IP Teatrul Național Eugene Ionesco

IDNO: 1002600006942
Adresa juridica: str. Grigore Vieru 11, mun. Chișinău, MD2005
Adresa fizica: str. Grigore Vieru 11, mun. Chișinău, MD2005
Telefon de contact: +37369405990
Email de contact: contabilitatetnei@gmail.com